50 års stöd och vänskap med en tibetansk flyktingby i Himalaya.

Utställning på Almedalsbiblioteket i Visby 1/2 till 1/4 2022

 

thumbnail_thumbnail_sonada_rtt.jpg